Reversibelt VP filter 1/4"FL Syre og vannopptak DDCY082

 
Produktnr. 450403
Tilgjenglig på lager 4 på lager
Enhet STK


DCY tørrefilter

Utviklet for å fjerne fuktighet, syre og partikler fra væskesiden på kjøleanlegg med HKFK og HFK. Holder anlegget rent og tørt og hindrer havari og feilfunksjon av anleggskomponenter.

Carly tørrefilter inneholder en spesialblanding av:

  • Molekylsikt (molecular sieve)
  • Aktivert aluminiumsgranulat

Hver av disse komponentene har sine sterke sider som utnyttes i filteret.

I et anlegg med lavt fuktighet er molecular sieve det mest effektive tørrestoffet, med best kapasitet ved enhver temperatur. Det absorberer opp til 20% av sin vekt.

Aktivert aluminium har også gode fuktighetsabsorberende egenskaper, men har i tillegg fremragende egenskaper når det gjelder å nøytralisere syrer.

Montasje

Lagring

Påse at filteret har endehettene fast påsatt helt frem til montasjetidspunktet. Et filter uten hetter, eller med løse hetter må ikke monters inn. Det har mistet deler av sin tørrende effekt og kan ikke garanteres.

Plassering

Filteret monteres i væskeledningen, før alle sikkerhets- og reguleringsorganer. På grunn av at filteret har filterduk for partikler i bakkant er det viktig at filteret monteres med pilen i strømningsretningen. Det anbefales sterkt at filteret fødes fra toppen. Horisontal montering kan gi dårlig utnyttelse av filteret.

?Trykkprøving

Filteret kan trykkprøves med maksimalt 46 bar +10 %.

Når skal filteret byttes?

Filteret monteres alltid på nyanlegg og byttes ved ethvert inngrep i kuldeanlegget der kuldemediekretsen har vært åpnet. Filteret bør kontrolleres ved jevnlig kontroll av seglasset og byttes ved enhver antydning av fukt i anlegget. Etter inngrep i anlegget bør seglasset indikere tøt etter 48 timer, ellers monteres nytt filter.