Ved montering av kondensvannpummpe er det viktig å unngå hevertvirkning.
Hevertvirkning vil fjerne vannet som skal ligge igjen og føre til ulyd og stopp.
Slanger til pumpene: De store, SI-82 og SI-1805 bruke slange med Ø10 mm innvendig,
alle de mindre bruker Ø6 mm innvendig.

Produktinformasjon finner du under hvert produkt.

Ved montering av mini-pumper er det viktig å montere de helt korrekt og utføre jevnlig vedlikehold for å hindre driftstans og ulyder.

Vi anbefaler også bruk av Gel-Clear AC03 på minipumper.


Produktnr. Navn
SI-82
SI-1805